"NorBe" Küresel Aktif Karbonlu Koruyucu Filtre

    • Adsorban; “NorBd” Küresel aktif karbon
    • Yüksek adsorplama kapasitesi
    • NorBeCBRN” KBRN Koruyucu elbiselerinde filtre malzemesi
    • Özel filtrasyon gerektiren proseslerde kullanım
NorBe Küresel Aktif Karbonlu Koruyucu Filtre
NorBe Küresel Aktif Karbonlu Koruyucu Filtre