Yarım Yüz Maskeleri

Bütil kauçuk malzemeden üretilen ve filtrelerinde küresel aktif karbon kullanılan “Norm Mask” Yarım Yüz Maskelerinin prototip üretimleri tamamlanmıştır.

Küresel aktif karbonun yüksek gaz adsorplama kapasitesinden dolayı benzer ürünlere göre daha uzun kullanım süresi ve yüksek koruyuculuk kapasitesine sahip olacaktır.

Bu maskelerimiz farklı alanlarında kullanıma uygun olacaktır.